Đoàn Thanh niên
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Năm 1995, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường ĐHDL Văn Lang ra đời. Trong suốt chặng đường 15 năm, Đoàn đã thể hiện được vai trò của mình trong phong trào “đoàn viên, sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học”, là lực lượng tiên phong trong cuộc vận động “Sinh viên tự quản học đường”, là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...  • Open New Tab
 
Trang chủ  |  Sứ mạng  |  Tổ chức  |  Tuyển sinh  |  Đào tạo  |  Cán bộ-Giảng viên  |  Sinh viên  |  Hợp tác quốc tế  |  Hoạt động KH-CN  |  Cơ sở vật chất  |  Tài chính
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn