Trang chủ Văn Lang   |     Giới thiệu   |     Tin tức   |     Chương trình   |     Kế hoạch đào tạo   |     Quy chế   |     Chính sách học phí   |     Liên hệ   |
 

LIÊN HỆ

         Thí sinh liên hệ thông tin tại:

                         - Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Văn Lang

                                    Địa chỉ: P. 306B, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, Tp.HCM

                                    Email: k.mt@vanlanguni.edu.vn,

                                    Điện thoại: 08.3836 5317

                         - hoặc Phòng Đào tạo trường ĐH Văn Lang,

                                    Địa chỉ: 101B, 103B, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, Tp.HCM

                                    Email: p.dt@vanlanguni.edu.vn

                                    Điện thoại: 08. 3836 4954; 08. 3836 9640

         Nộp hồ sơ và phỏng vấn tại:

          Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Văn Lang

         P. 306B, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, Tp.HCM

         Email: k.mt@vanlanguni.edu.vn,

         Điện thoại: 08.3836 5317.

 
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84).8 367 933
Fax: (84).8 369 716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn