Trang chủ Văn Lang   |     Giới thiệu   |     Tin tức   |     Chương trình   |     Kế hoạch đào tạo   |     Quy chế   |     Chính sách học phí   |     Liên hệ   |
 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO (Dự kiến)   
    
Học kỳ 1
 
Học phần
Số tín chỉ
Triết học
2
Kỹ thuật phân tích môi trường
2
Các quá trình sinh học trong công nghệ môi trường
3
Các quá trình hóa lý trong công nghệ môi trường
3
Các môn học tự chọn (học viên tự chọn đủ số tín chỉ)
6
Tổng cộng
16
 
Học kỳ 2
 
Học phần
Số tín chỉ
Kiểm soát ô nhiễm không khí
3
Công nghệ xử lý nước thải bậc cao
3
Phương pháp nghiên cứu khoa học
2
Các môn học tự chọn (học viên tự chọn đủ số tín chỉ)
8
Tổng cộng
16
 
Học kỳ 3
 
Học phần
Số tín chỉ
Công nghệ tái chế chất thải rắn
3
Các môn học tự chọn (học viên tự chọn đủ số tín chỉ)
5
Chuẩn bị đề cương luận văn
 
Tổng cộng
8
 
Học kỳ 4
 
Học phần
Số tín chỉ
Thực hiện luận văn tốt nghiệp
10
 

 


 

 

 
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84).8 367 933
Fax: (84).8 369 716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn