Trang chủ Văn Lang   |     Giới thiệu   |     Tin tức   |     Chương trình   |     Kế hoạch đào tạo   |     Quy chế   |     Chính sách học phí   |     Liên hệ   |
 

 DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA I, ĐỢT 2 - CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG  

TT SỐ BD HỌ VÀ   TÊN   NGÀY SINH   PHÁI  CƠ BẢN    CƠ SỞ   TIẾNG ANH    CỘNG CB+CS
1 DVL.CH.0035 Trần Thiên Ân 03/04/1989 Nam 5.00 5.50 57 10.50
2 DVL.CH.0036 Mang Thị Lan Anh 25/04/1990 Nữ 5.50 6.00 64 11.50
3 DVL.CH.0037 Trần Thị Thùy Dương 15/07/1990 Nữ 6.50 7.00 63 13.50
4 DVL.CH.0038 Đoàn Lê Hải Hà 22/12/1989 Nữ 5.00 6.50 58 11.50
5 DVL.CH.0039 Nguyễn Tấn Hải 11/01/1984 Nam 7.00 6.50 59 13.50
6 DVL.CH.0040 Ngô Thị Hiền 05/09/1990 Nữ 7.50 6.00 70 13.50
7 DVL.CH.0041 Trần Minh Hiệp 22/01/1980 Nam 5.50 5.50 64 11.00
8 DVL.CH.0042 Ngô Trung Hiếu 15/04/1990 Nam 5.50 6.00 70 11.50
9 DVL.CH.0043 Nguyễn Thị Mai Khoa 07/10/1990 Nữ 7.00 7.50 77 14.50
10 DVL.CH.0044 Nguyễn Thị Lan Anh 10/10/1990 Nữ 5.00 7.50 55 12.50
11 DVL.CH.0045 Lưu Trần Thị Mỹ Liên 02/01/1990 Nữ 6.50 5.50 61 12.00
12 DVL.CH.0046 Đoàn Thị Liễu 1989 Nữ 6.00 5.50 62 11.50
13 DVL.CH.0047 Bùi Nhân Mẫn 13/09/1990 Nam 5.50 5.50 69 11.00
14 DVL.CH.0049 Phạm Thị Nhẫn 08/03/1989 Nữ 5.50 8.50 56 14.00
15 DVL.CH.0050 Võ Thị Hồng Nhung 26/01/1989 Nữ 5.50 7.50 60 13.00
16 DVL.CH.0052 Võ Thị Diệu Phước 05/01/1990 Nữ 7.50 7.00 54 14.50
17 DVL.CH.0053 Lương Thị Bích Phượng 03/10/1989 Nữ 6.00 7.00 65 13.00
18 DVL.CH.0054 Dương Mỹ Phương 16/08/1980 Nữ 5.50 5.50 65 11.00
19 DVL.CH.0055 Phạm Minh Quân 28/09/1990 Nam 5.50 6.50 62 12.00
20 DVL.CH.0057 Trần Thị Thanh Tâm 05/11/1990 Nữ 5.00 6.00 68 11.00
21 DVL.CH.0058 Trần Anh Tạo 30/07/1987 Nam 5.00 6.00 55 11.00
22 DVL.CH.0059 Nguyễn Thị Kim Thoa 25/05/1990 Nữ 6.00 6.50 75 12.50
23 DVL.CH.0060 Trần Thị Minh Thương 02/06/1990 Nữ 7.00 7.50 77 14.50
24 DVL.CH.0061 Đỗ Hữu Thái 31/10/1981 Nam 6.00 6.00 65 12.00
25 DVL.CH.0062 Nguyễn Thị Bích Thủy 25/05/1980 Nữ 5.00 6.00 69 11.00
26 DVL.CH.0064 Nguyễn Thị Bảo Trâm  16/03/1989 Nữ 6.50 9.00 66 15.5
27 DVL.CH.0065 Nguyễn Bá Trí 26/06/1990 Nam 5.00 6.00 59 11.00
28 DVL.CH.0067 Bùi Quốc Trung 12/03/1990 Nam 5.00 7.50 66 12.50
29 DVL.CH.0068 Lê Đức Tuân 13/07/1987 Nam 5.00 7.00 62 12.00
30 DVL.CH.0071 Nguyễn Thị Thúy Vy 05/08/1990 Nữ 6.50 7.00 62 13.50
31 DVL.CH.0072 Nguyễn Quang Huy 02/08/1989 Nam 6.50 6.50 64 13.00
32 DVL.CH.0073 Bùi Quốc Hưng 10/07/1976 Nam 6.50 5.00 62 11.50
33 DVL.CH.0074 Trần Hoàng Thanh 24/05/1977 Nam 5.00 6.50 50 11.50
34 DVL.CH.0075 Đỗ Chu Trinh 07/02/1977 Nam 5.00 6.00 56 11.00
 
 

 

 
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84).8 367 933
Fax: (84).8 369 716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn