Trang chủ Văn Lang   |     Giới thiệu   |     Tin tức   |     Chương trình   |     Kế hoạch đào tạo   |     Quy chế   |     Chính sách học phí   |     Liên hệ   |
 

BÔ SUNG KIẾN THỨC
 
Sinh viên tốt nghiệp đại học các hệ 4 năm và trên 4 năm của các ngành (với mã ngành tương ứng): (1) khoa học môi trường (52440301), (2) quản lý tài nguyên và môi trường (52850101), (3) sinh học (524201), (4) công nghệ sinh học (52420201), (5) khí tượng học (52440221), (6) công nghệ kỹ thuật hóa học (52510401), (7) công nghệ thực phẩm (52540101), (8) kỹ thuật hóa học (52520301), (9) kỹ thuật địa chất (52520501), (10) kỹ thuật tài nguyên nước (52580212),(11) quy hoạch vùng và đô thị (52580105),(12) quản lý tài nguyên rừng (52620211), (13) nông nghiệp (52620101), (14) quản lý nguồn lợi thủy sản (52620305), (15) công nghệ kỹ thuật xây dựng (52510103) sẽ học chuyển đổi trước khi dự thi. Các học phần bổ sung được trình bày trong Bảng 1.
 
Bảng 1. Danh mục các ngành được tham gia dự tuyển và học phần bổ sung:
 
TT
  Ngành được dự thi
  Học phần bổ sung*
01
  Khoa học môi trường
  Công nghệ xử lý nước thải
  Công nghệ xử lý nước cấp
  Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn
  Quản chất thải rắn đô thị
02
  Quản lý tài nguyên và môi trường
03
  Sinh học
  Hóa kỹ thuật môi trường
  Ô nhiễm không khí và tiếng ồn
  Công nghệ xử lý nước thải
  Công nghệ xử lý nước cấp
  Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn
  Quản chất thải rắn đô thị
04
  Công nghệ sinh học
05
  Khí tượng học
06
  Công nghệ kỹ thuật hóa học
07
  Công nghệ thực phẩm
08
  Kỹ thuật hóa học
09
  Kỹ thuật địa chất
10
  Kỹ thuật tài nguyên nước
11
  Quy hoạch vùng và đô thị
  Hóa kỹ thuật môi trường
  Vi sinh kỹ thuật môi trường
  Ô nhiễm không khí và tiếng ồn
  Quá trình công nghệ môi trường 1
  Quá trình công nghệ môi trường 2
  Công nghệ xử lý nước thải
  Công nghệ xử lý nước cấp
  Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn
  Quản chất thải rắn đô thị
12
  Quản lý tài nguyên rừng
13
  Nông nghiệp
14
  Quản lý nguồn lợi thủy sản
15
  Công nghệ kỹ thuật xây dựng
 
* Nếu học phần nào trong số những học phần quy định này đã được học ở bậc đại học, học viên sẽ không phải học bổ sung kiến thức. Trường sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để xác định số lượng học phần học viên cần học bổ sung.
 + Thời gian học chuyển đổi (tùy theo ngành học số lượng môn học chuyển đổi sẽ được thông báo cụ thể cho từng thí sinh): từ ngày 2/4/2012 đến 30/6/2012 

 

 
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84).8 367 933
Fax: (84).8 369 716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn