Trang chủ Văn Lang   |     Giới thiệu   |     Tin tức   |     Chương trình   |     Kế hoạch đào tạo   |     Quy chế   |     Chính sách học phí   |     Liên hệ   |
 

 

I. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:  
  • Đơn xin dự thi (Tải tại đây).
  • Bản sao (công chứng) Bằng tốt nghiệp đại học  hoặc bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học tạm thời.
  • Bảng điểm đại học.
  • Giấy chứng nhận sức khỏe.
  • 03 phong bì cỡ 16 x 20 cm có dán tem ghi rõ điạ chỉ liên lạc.
  • 03 tấm hình 3 x 4 cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau hình).
  • Các bản sao (có công chứng) giấy tờ hợp pháp của đối tượng ưu tiên.
II. MẪU ĐƠN XIN DỰ THI:  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC KHÓA 2012

Chuyên ngành “Kỹ thuật Môi trường 

Hệ tập trung. Mã số: 60.85.06 

 Kính gửi: Trường Đại học dân lập Văn Lang 

-     Tên tôi là: ..............................................................  Phái:................. Dân tộc:........................................................

-     Thuộc đối tượng ưu tiên: ........................................................................................................................................

-     Sinh ngày.......... tháng............. năm ................... Nơi sinh: ....................................................................................

-     Tốt nghiệp đại học năm: .........................................................................................................................................

-     Ngành: ....................................................................................................................................................................

-     Bằng tốt nghiệp đại học do Trường:........................................................................................................................

cấp ngày............ tháng............. năm ...........................................................................................................................

-     Văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)…………………………..ngày/tháng/năm cấp:……....................................

-     Chức vụ công tác hiện nay:.....................................................................................................................................

-     Tên và địa chỉ cơ quan hiện nay công tác: .............................................................................................................

-     Số năm công tác:.....................................................................................................................................................

-     Điện thoại liên hệ: Cơ quan:................................    -  Nhà riêng: ............................................................................

 Tôi xin đăng ký dự thi tuyển sinh Cao học chuyên ngành “Kỹ thuật Môi trường” khóa 2012.

 Nếu trúng tuyển, trong quá trình học tập tại trường, tôi xin chấp hành đầy đủ mọi quy định, nội qui và qui chế hiện hành.

 Tôi xin đảm bảo tính trung thực của tất cả các văn bản, giấy tờ đã nộp trong bộ hồ sơ đăng ký dự thi. Nếu có gì sai phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

            Xác nhận của cơ quan                                            Ngày     tháng       năm 2012

                                                                                                          Người làm đơn

                                                                                                                       


Những giấy tờ kèm theo:


III. NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN:

Email: k.mt@vanlanguni.edu.vn
Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Văn Lang
P. 306B, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3836 5317.


 

 

 

 

 
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84).8 367 933
Fax: (84).8 369 716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn