Trang chủ Văn Lang   |     Giới thiệu   |     Tin tức   |     Chương trình   |     Kế hoạch đào tạo   |     Quy chế   |     Chính sách học phí   |     Liên hệ   |
 

 

ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN
 

Sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường và Kỹ thuật Môi trường của các hệ đào tạo 4 năm và trên 4 năm được dự thi thẳng (không cần chương trình học bổ sung để chuyển đổi). 

Sinh viên tốt nghiệp đại học các hệ đào tạo 4 năm và trên 4 năm của các ngành (với mã ngành tương ứng): (1) Khoa học Môi trường (52440301), (2) Quản lý Tài nguyên và Môi trường (52850101), (3) Sinh học (524201), (4) Công nghệ Sinh học (52420201), (5) Khí tượng học (52440221), (6) Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (52510401), (7) Công nghệ Thực phẩm (52540101), (8) Kỹ thuật Hóa học (52520301), (9) Kỹ thuật Địa chất (52520501), (10) Kỹ thuật Tài nguyên Nước (52580212), (11) Quy hoạch Vùng và Đô thị (52580105),(12) Quản lý Tài nguyên Rừng (52620211), (13) Nông nghiệp (52620101), (14) Quản lý nguồn lợi Thủy sản (52620305), (15) Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (52510103) sẽ học chương trình bổ sung để chuyển đổi trước khi dự thi tuyển.

Bảng 1 Danh mục các ngành được tham gia dự tuyển và học phần bổ sung

 

TT

Ngành được dự thi

Các học phần của chương trình bổ sung*

01

Khoa học Môi trường

Công nghệ xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước cấp

Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn

Quản chất thải rắn đô thị

02

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

03

Sinh học

Hóa kỹ thuật môi trường

Ô nhiễm không khí và tiếng ồn

Công nghệ xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước cấp

Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn

Quản chất thải rắn đô thị

04

Công nghệ Sinh học

05

Khí tượng học

06

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

07

Công nghệ Thực phẩm

08

Kỹ thuật Hóa học

09

Kỹ thuật Địa chất

10

Kỹ thuật Tài nguyên Nước

11

Quy hoạch Vùng và Đô thị

Hóa kỹ thuật môi trường

Vi sinh kỹ thuật môi trường

Ô nhiễm không khí và tiếng ồn

Quá trình công nghệ môi trường 1

Quá trình công nghệ môi trường 2

Công nghệ xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước cấp

Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn

Quản chất thải rắn đô thị

12

Quản lý Tài nguyên Rừng

13

Nông nghiệp

14

Quản lý nguồn lợi Thủy sản

15

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

 * Nếu học phần nào trong số những học phần quy định này đã được học ở bậc đại học, học viên sẽ không phải học bổ sung kiến thức. Trường sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để xác định số lượng học phần học viên cần học bổ sung. 

 

 
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84).8 367 933
Fax: (84).8 369 716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn