Trang chủ Văn Lang   |     Giới thiệu   |     Tin tức   |     Chương trình   |     Kế hoạch đào tạo   |     Quy chế   |     Chính sách học phí   |     Liên hệ   |
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG                                                  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh  phúc
          ---------------------------
 
Số:         /TB-ĐHVL-SĐH                                                                TP.HCM, ngày 15 tháng 01  năm 2012
 
           THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012
 
Căn cứ Quyết định số 4208/QĐ – BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2011của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo giao trách nhiệm đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường (mã số 60520320) cho Trường Đại học Văn Lang, Nhà trường thông báo tuyển sinh cao học ngành Kỹ thuật Môi trường như sau:

1.    Đối tượng dự tuyển
 
Sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường và Kỹ thuật Môi trường của các hệ đào tạo 4 năm và trên 4 năm được dự thi thẳng (không học chuyển đổi)
Sinh viên tốt nghiệp đại học các hệ đào tạo 4 năm và trên 4 năm của các ngành (với mã ngành tương ứng): (1) Khoa học Môi trường (52440301), (2) Quản lý Tài nguyên và Môi trường (52850101), (3) Sinh học (524201), (4) Công nghệ Sinh học (52420201), (5) Khí tượng học (52440221), (6) Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (52510401), (7) Công nghệ Thực phẩm (52540101), (8) Kỹ thuật Hóa học (52520301), (9) Kỹ thuật Địa chất (52520501), (10) Kỹ thuật Tài nguyên Nước(52580212),(11) Quy hoạch Vùng và Đô thị (52580105),(12) Quản lý Tài nguyên Rừng(52620211), (13) Nông nghiệp (52620101), (14) Quản lý nguồn lợi Thủy sản (52620305), (15) Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (52510103)sẽ học bổ sung một số học phần trong chương trình chuyển đổi trước khi dự thi tuyển.
 
2.    Thời gian đào tạo: 2 năm

3.    Hồ sơ dự tuyển
 
Đơn xin dự thi (theo mẫu); Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (công chứng) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; Bảng điểm đại học; Giấy chứng nhận sức khỏe; 03 phong bì cỡ 16 x 20 cm có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc và 03 tấm hình 3 x 4 cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau hình). Các bản sao (có công chứng) giấy tờ hợp pháp của đối tượng ưu tiên. 

4.    Các môn thi tuyển
 
(1) Môn cơ bản: Toán cao cấp, (2) tiếng Anh và (3) Môn cơ sở: Cơ sở khoa học môi trường

5.    Lệ phí, thời gian ôn tập và thi tuyển
 
-        Lệ phí thi: 500.000 đồng/người;
-       Thời gian nhận hồ sơ và phỏng vấn: từ ngày 15/2/2012 đến hết ngày 17/3/2012.
-       Thời gian thông báo kết quả xét hồ sơ dự thi: 24/3/2012.
-       Đối với đối tượng dự thi thẳng:
+ Thời gian ôn thi (thí sinh có thể tự ôn thi): từ ngày 2/4/2012 đến 30/4/2012.
+ Thời lượng ôn thi: toán (45 tiết), anh văn (30 tiết), cơ sở khoa học môi trường (15 tiết).
+ Chi phí ôn thi: sẽ có thông báo sau.
+ Thời gian thi: 5-6/5/2012.
+ Công bố kết quả trúng tuyển: 18/5/2012.
+ Thời gian bắt đầu chương trình đào tạo thạc sĩ: 1/6/2012.
-       Đối với đối tượng phải học chuyển đổi trước khi thi tuyển:
+ Môn học chuyển đổi: tùy theo từng ngành học mà số lượng môn học chuyển đổi sẽ được thông báo cụ thể cho từng thí sinh.
+ Thời gian học chuyển đổi: từ ngày 2/4/2012 đến 30/6/2012.
+ Thời gian ôn thi (thí sinh có thể tự ôn thi): 2/7/2012 đến 30/7/2012.
+ Thời gian thi: 10-11/8/2012.
+ Công bố kết quả trúng tuyển: 25/8/2012.
+ Thời gian học chính thức: 10/9/2012.
Nộp hồ sơ và liên hệ thông tin tại Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Văn Lang 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, Tp.HCM email: k.mt@vanlanguni.edu.vn, số điện thoại: 08.3.8365317.
 
           
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                 (Đã ký)
 
 
                                                                                         
 
 
                                                                                                   TS. Nguyễn Dũng
 
 
 

 

 

 
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84).8 367 933
Fax: (84).8 369 716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn