Van Lang University   |     Homepage   |     Organisation Committee   |     Academic Board   |     Programme   |
 
Các đơn vị đồng tổ chức

Đơn vị tài trợ

TENTATIVE SYMPOSIUM AGENDA
26/10 – 28/10/2011


Ngày 26/10:     
 5h00:     Depart from Ho Chi Minh City (address: 55 Thu Khoa Huan street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam).
11h00:     Check in at Hoang Ngoc Resort (Oriental Pearl Beach Resort) in Binh Thuan.
11h30:     Lunch
13h30:     Opening ceremony
15h00:     Coffee break
15h30:     Discussion
18h00:     Welcoming party

Ngày 27/10:    
 8h00:     Field trip
12h00:    Lunch
14h00:     Discussion
15h30:     Coffee break
15h45:     Discussion (continued)
19h00:     Dinner

Ngày 28/10:
8h30:     Discussion
9h45:     Coffee break
11h00:     Closing of symposium
12h00:     Check out and Lunch
13h30:     Depart to Ho Chi Minh City
19h00:     Arrive in Ho Chi Minh City.


 
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84).8 367 933
Fax: (84).8 369 716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn