08/10/2010
Hoa Kỳ tại Hà Nội, sẽ tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Việt Nam 2010. Chương trình Học giả Việt Nam (Vietnamese Scholar Program – VSP), một trong bốn thành phần truyền thống   chi tiết..
08/10/2010
Thư mời giới thiệu học bổng DAAD và học bổng 322/ 03.04.09   chi tiết..
08/10/2010
Đây là một số thông tin về học bổng được cấp hàng năm tại Hoa Kỳ.  chi tiết..
08/10/2010
Founded in 1917 by H.M. King Vajiravudh (Rama VI), the university was named after his father, H.M. King Chulalongkom (Rama V), for it was during his reign that modem education took root in Thailand.   chi tiết..
08/10/2010
The objective of the “Weaving Mekong into Southeast Asian Fellowship” is to provide support in building up personnel and knowledge of Southeast Asian Studies including network relationship and regiona  chi tiết..
08/10/2010
Là một trong những trường đại học trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo Trung Quốc, Đại học Đông Tề được cấp phát 30 phần học bổng từ nguồn học bổng của chính phủ Trung Hoa dành cho chương trình đào tạo thạc  chi tiết..
08/10/2010
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Việt Nam, chính phủ Bỉ mong muốn hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong công cuộc xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Học bổng song phương Bỉ (BBS) làm thành m  chi tiết..
08/10/2010
Triển khai chương trình đào tạo giảng viên các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc có trình độ tiến sĩ đến năm 2020, trong khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể, Bộ Giáo dục và Đ  chi tiết..

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn