THÔNG BÁO
 

 

GIẢI VIỆT DÃ SINH VIÊN - HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH LẦN VIII NĂM 2011
- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG –

Cơ cấu giải thưởng của Giải Việt dã sinh viên học sinh Tp. Hồ Chí Minh lần VIII năm 2011 lên đến 17.500.000 đồng. Cụ thể như sau:

Stt

Nội dung

Số giải

Giá trị

giải thưởng

Tổng

1

Cá nhân nam/n

Hng 1

2

1,000,000

2,000,000

2

Hng 2

2

700,000

1,400,000

3

Hng 3

2

500,000

1,000,000

4

Hng 4-10

14

200,000

2,800,000

5

Tp th

Đông nht

1

2,000,000

2,000,000 

6

Toàn đoàn

Hng 1

1

2,000,000

2,000,000

7

Hng 2

1

1,500,000

1,500,000

8

Hng 3

1

1,000,000

1,000,000


Giải thưởng dành riêng cho đơn vị có số lượng SVHS tham gia đông nhất (tính theo Khoa/ Ban):

 

Stt

Nội dung

Số giải

Giá trị

giải thưởng

Tổng


9


Tính theo khoa/ban TCCN có tỷ lệ HSSV tham gia trên tổng số SVHS

Nht

1

1,500,000

1,500,00010  Nhì  1  1,300,000  1,300,000  
 

11

Ba

1

1,000,000

1,000,000 

 
Trường Đại học Văn Lang © 2010
Chịu trách nhiệm phát triển chương trình : Trung tâm Phát triển phần mềm
Email : t.pm@vanlanguni.edu.vn