Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành và góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; ngày 29/3/2013, Bộ GD&ĐT ban hành QĐ số 1142/QĐ-BGDĐT yêu cầu

các trường ĐH, CĐ, TCCN xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên bản tin nội bộ của trường. Do đó, website của trường ĐH Văn Lang

xây dựng chuyên mục "Phổ biến giáo dục pháp luật" để thực hiện chủ trương này.  

 
 
 
 
 
 
 
GIẢNG DẠY PHÁP LUẬT TẠI VĂN LANG

 

Theo chủ trương chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2009 - 2012, và tiếp tục ở giai đoạn 2013 - 2016, trường ĐH Văn Lang đã đưa các môn học pháp luật vào chương trình đào tạo, cùng với việc kết hợp với các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa; đảm bảo cho sinh viên sau khi ra trường có những kiến thức cơ bản về pháp luật.

 

Bộ môn Pháp luật thuộc Ban Khoa học cơ bản, trường ĐH Văn Lang sẽ chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy môn học Pháp luật đại cương và một số môn luật khác liên quan đến yêu cầu đào tạo của Nhà trường. 

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn