Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành và góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; ngày 29/3/2013, Bộ GD&ĐT ban hành QĐ số 1142/QĐ-BGDĐT yêu cầu

các trường ĐH, CĐ, TCCN xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên bản tin nội bộ của trường. Do đó, website của trường ĐH Văn Lang

xây dựng chuyên mục "Phổ biến giáo dục pháp luật" để thực hiện chủ trương này.  

 
 
 
 
 
 
 
Bộ môn Pháp luật

  

Bộ môn Pháp luật trực thuộc Ban Khoa học cơ bản được thành lập ngày 8/12/2006, theo Quyết định số 706/2006/QĐ-VL của Hiệu trưởng Trường ĐHDL Văn Lang. Bộ môn Pháp luật ra đời chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy môn Pháp luật đại cương và một số môn luật khác theo yêu cầu đào tạo của trường; tư vấn cho Nhà trường về nghiên cứu khoa học, sinh hoạt học thuật và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực bộ môn quản lý. Đây cũng là đơn vị giúp Nhà trường xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng các môn học trên.
 
Hiện tại, có 3 cán bộ, giảng viên đang công tác tại Bộ môn Pháp luật – Ban Khoa học cơ bản gồm:
 
1.    Th.S Nguyễn Hữu Bình – Trưởng bộ môn
2.    Th.S Đỗ Quang Thuần  - Giảng viên
3.    Th.S Nguyễn Thị Hồng Nhung – Giảng viên – Hiện đang là NCS tại nước ngoài
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn