Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành và góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; ngày 29/3/2013, Bộ GD&ĐT ban hành QĐ số 1142/QĐ-BGDĐT yêu cầu

các trường ĐH, CĐ, TCCN xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên bản tin nội bộ của trường. Do đó, website của trường ĐH Văn Lang

xây dựng chuyên mục "Phổ biến giáo dục pháp luật" để thực hiện chủ trương này.  

 
 
 
 
 
 
 
THÔNG TƯ

Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được ban hành để quy định chi tiết các vấn đề về thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quy định các biện pháp để thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực do mình phụ trách và những vấn đề khác do Chính phủ giao.

 

1. Thông tư Ban hành Quy định về quy quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (Xem).


2. Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (Xem).


3. Thông tư Quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng (Xem).


4. Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (Xem).


5. Thông tư Hướng dẫn về bảo hiểm toàn diện đối với học sinh, sinh viên (Xem).

 

6. Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học (xem  Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐTChương trình bồi dưỡng NVSP cho giảng viên trong cơ sở giáo dục ĐH)
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn