Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành và góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; ngày 29/3/2013, Bộ GD&ĐT ban hành QĐ số 1142/QĐ-BGDĐT yêu cầu

các trường ĐH, CĐ, TCCN xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên bản tin nội bộ của trường. Do đó, website của trường ĐH Văn Lang

xây dựng chuyên mục "Phổ biến giáo dục pháp luật" để thực hiện chủ trương này.  

 
 
 
 
 
 
 
NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH

Quyết định được ban hành bởi Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng Chính phủ.

 

Nghị định do Chính phủ ban hành nhằm cụ thể hóa Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước.

 

1. Nghị định Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục (xem).
 
2. Nghị định Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức (xem).
 
3. Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (xem).
 
4. Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động (xem).
 
5. Quyết định Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập (xem).

 

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn