Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành và góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; ngày 29/3/2013, Bộ GD&ĐT ban hành QĐ số 1142/QĐ-BGDĐT yêu cầu

các trường ĐH, CĐ, TCCN xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên bản tin nội bộ của trường. Do đó, website của trường ĐH Văn Lang

xây dựng chuyên mục "Phổ biến giáo dục pháp luật" để thực hiện chủ trương này.  

 
 
 
 
 
 
 
PHÁP LỆNH

Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định những vấn đề được Quốc hội giao, sau một thời gian thực hiện, trình Quốc hội xem xét, quyết định ban hành thành luật.

 

1. Pháp lệnh Hợp đồng lao động: Để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, đề cao trách nhiệm của người sử dụng, thuê mướn lao động và người lao động nhằm phát huy mọi tiềm năng lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và khoa học – kỹ thuật của đất nước; căn cứ vào Điều 58 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Pháp lệnh này quy định về hợp tác lao động. Xem chi tiết tại đây.

 

2. Pháp lệnh Phòng cháy chữa cháy: Để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ sản xuất và trật tự an ninh chung, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm PCCC của cán bô, công nhân, viên chức và của toàn dân, đẩy mạnh công tác PCCC, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC. Xem chi tiết tại đây.

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn