Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành và góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; ngày 29/3/2013, Bộ GD&ĐT ban hành QĐ số 1142/QĐ-BGDĐT yêu cầu

các trường ĐH, CĐ, TCCN xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên bản tin nội bộ của trường. Do đó, website của trường ĐH Văn Lang

xây dựng chuyên mục "Phổ biến giáo dục pháp luật" để thực hiện chủ trương này.  

 
 
 
 
 
 
 
Thông tin pháp luật

Ngoài các văn bản luật và văn bản dưới luật đã được đăng tải, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có thể tham khảo thêm thông tin liên quan trên một số website chuyên về luật, như:

 

1. Cổng thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn)

 

2. Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)

 

3. Cổng thông tin Luật Việt Nam (www.luatvietnam.vn)

 

4. Cổng thông tin Thư viện pháp luật (www.thuvienphapluat.vn)

 

5. Cổng thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn)...

 

 

 

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn