Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành và góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; ngày 29/3/2013, Bộ GD&ĐT ban hành QĐ số 1142/QĐ-BGDĐT yêu cầu

các trường ĐH, CĐ, TCCN xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên bản tin nội bộ của trường. Do đó, website của trường ĐH Văn Lang

xây dựng chuyên mục "Phổ biến giáo dục pháp luật" để thực hiện chủ trương này.  

 
 
 
 
 
 
 
TỦ SÁCH TRONG NHÀ TRƯỜNG

Chuyên mục Tủ sách pháp luật giới thiệu một số đầu sách pháp luật hiện có trong Thư viện của trường, đặc biệt là các đầu sách liên quan đến các ngành học trường đào tạo, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trường. 

 

 STT

 TÊN SÁCH

 TÁC GiẢ

 NHÀ XUẤT BẢN

NĂM XB

1

 Pháp luật đại cương

 Phạm Hồng Thái, Đinh Văn Mậu

 Đồng Nai

1998

2

 Pháp luật đại cương

 Lê Văn Hưng

 Thống kê

1999

3

 Pháp luật học đại cương

 Đinh Xuân Thắng, Phạm Văn  Hùng

 Giáo dục

1998

 4

 Môn học Pháp luật - Tập bài  giảng

 Bộ GD&ĐT

 Chính trị Quốc gia

1996

 5

 Nhà nước và Pháp luật đại  cương

 Nguyễn Đang Dung, Ngô Đức  Tuấn,  Nguyễn Thị Khế

 Tp. Hồ Chí Minh

1995

 6

 Giáo trình Pháp luật đại cương

 Nguyễn Hợp Toàn

 Lao động - Xã hội

2004

 7

 Giáo trình Pháp luật đại cương

 Trương Hồng Hải

 Tài chính

2005

 8

 Giáo trình Pháp luật đại cương

 Nguyễn Thị Thanh Thủy

 Giáo dục

2010

 9

 Từ điển Luật học

 Nguyễn Hữu Đắc

 Từ điển Bách khoa

1999

10

 Cẩm nang pháp luật

 Phạm Thị Thanh Nga, Nguyễn Khánh  Ly, Đỗ Hương Cúc

 Lao động

2005

 11  Luật Kế toán
 Lao động - Xã hội 2007
12  Luật Kế toán
 Chính trị Quốc gia 2010
13  Tìm hiểu Luật Kế toán
 Chính trị Quốc gia 2005
14  Luật Thương mại
 Chính trị Quốc gia 1997
15  Luật Thương mại
 Tp. Hồ Chí Minh 1997
16  Luật Thương mại
 Lao động 2011
 17  Luật thương mại quốc tế  Phạm Minh  Thống kê 2000
18  Luật Tài chính   Dương Thị Bình Minh, Vũ Thị        Minh  Hằng, Sử Đình Thành  Tp. Hồ Chí Minh 1996
 19  Luật Tài chính Ngân hàng     ĐH Quốc gia Hà Nội 1995
 20  The 22 Immutable laws of  marketing = 22 quy luật bất biến  trong Marketing   Al Ries  Trẻ 2006
 21  Luật Kinh doanh   Nguyễn Thị Khế, Bùi Thị Khuyên  Thống kê 1996
 22  Luật Kinh tế  Nguyễn Hữu Viện   ĐH Quốc gia  2001
 23  Luật Kinh tế 
 Giao thông vận tải   2009
 24  Luật Kinh tế quốc tế  Học viện Quan hệ quốc tế  Chính trị Quốc gia  1999
25  Luật Kinh tế: Tìm hiểu các  ngành  luật  Việt Nam  Nguyễn Thị Khế, Bùi Thị Khuyên  Tp. Hồ Chí Minh   1997
26  Những văn bản pháp luật về  Luật    Kinh tế  ĐH Kinh tế quốc dân  Tư pháp  2005
27  Tìm hiểu Luật Kinh tế  Hồ Ngọc Cẩn  Tài chính  2003
28  Luật Doanh nghiệp    Chính trị Quốc gia  1999
29  Luật Doanh nghiệp     Lao động - Xã hội  2007
30  Tìm hiểu về Luật Doanh nghiệp  Nguyễn Văn Thông   Đồng Nai  1999
31  Tìm hiểu về Luật Doanh nghiệp    Lao động - Xã hội   2006
32  Luật Cạnh tranh 
 Chính trị Quốc gia  2005
33  Luật Đầu tư
 Lao động - Xã hội   2006
34  Luật Chứng khoán    Lao động - Xã hội   2006
35  Luật Giáo dục    Chính trị Quốc gia  1999
36  Luật Giao thông đường bộ   Ban chỉ đạo An toàn giao thông TW  Công an Nhân dân  1996
37  Luật Hiến pháp Việt Nam: Giải đáp    pháp luật   Nguyễn Đăng Dung, Lê Hữu Thể,  Nguyễn Thị Khế, Ngô Đức Kế  Tp. Hồ Chí Minh   1995

 

  
 
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn