Đội ngũ Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên

Đội ngũ giảng viên


Đội ngũ nhà giáo tính đến ngày 30/11/2012

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn của trường là 458 người, trong đó có: 6 phó giáo sư, 37 tiến sĩ, 171 thạc sĩ, 244 cử nhân. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn từ thạc sĩ trở lên chiếm 46.7%.

 


(Nguồn: Phòng Kế hoạch và Quản lý Nhân lực)


Thông tin liên quan:

Hội thi Nấu ăn năm 2012

Hội thi Văn nghệ năm 2012

Công đoàn và Nhà trường hỗ trợ tổ chức nghỉ hè cho CB - GV - NV

Công đoàn trường tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho CB - GV - NV

Chia sẻ từ những chuyến đi

Thỏa ước lao động tập thể bắt đầu có hiệu lực

Chia sẻ của giảng viên Văn Lang từ Myanmar

Ngày Nghiên cứu sinh Khoa học xã hội lần thứ 11

Hội thảo đào tạo ngành Du lịch bằng Tiếng Pháp, năm 2011

Giảng viên Văn Lang tham gia khóa tập huấn của Carnegie Mellon University, 2011
Thực tập Phòng cháy chữa cháy cuối năm
Trao tặng danh hiệu thi đua năm học 2009 - 2010
Ngày hội thể thao công đoàn trường năm 2011
Nâng cao ứng dụng Moodle vào giảng dạy môn Anh văn
Bộ môn Anh văn và những nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo
Bộ môn Anh văn - Không chỉ là E - Lesson
Trao đổi học thuật về quản lý và tái chế chất thải

 
 
  Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh, ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn