Đội ngũ

1. Đội ngũ nhà giáo
Đội ngũ giảng viên cơ hữu – lực lượng lao động chính của trường ĐHDL Văn Lang đã tăng thêm 85% trong 5 năm, từ 2005 đến 2010. Trong số họ, nhiều người đã trưởng thành trong quá trình làm việc tại Văn Lang. Trên con đường chất lượng, sự lao động sáng tạo và chuyên tâm của đội ngũ này là một yếu tố quyết định. Nhà trường xác định đầu tư lâu dài, bền vững cho lực lượng giảng viên cơ hữu, sử dụng sức mạnh của công nghệ để đảm bảo các điều kiện dạy học tốt nhất, đầu tư xứng đáng cho lao động của các giảng viên, quan trọng và cốt lõi hơn cả vẫn là bồi dưỡng con người, nâng cao nhận thức của mỗi người.

Tính đến ngày 30/11/2010, tổng số giảng viên của trường (cơ hữu và thỉnh giảng) là 955. Trong đó: 1 giáo sư, 17 phó giáo sư; 96 tiến sĩ, 316 thạc sĩ, trình độ đại học có 516 người, trình độ cao đẳng: 9 người. Xem tiếp

 

2. Đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên (tính đến ngày 31/10/2009)
Toàn trường có 210 cán bộ quản lý và nhân viên trực thuộc các đơn vị: Ban Giám hiệu, Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm và nhân viên nghiệp vụ, nhân viên phục vụ. Về trình độ đào tạo: 14 tiến sĩ, 13 thạc sĩ, 78 kỹ sư, cử nhân ... Xem tiếp

 Các tin đã đưa
  • Open New Tab
 
Trang chủ  |  Sứ mạng  |  Tổ chức  |  Tuyển sinh  |  Đào tạo  |  Cán bộ-Giảng viên  |  Sinh viên  |  Hợp tác quốc tế  |  Hoạt động KH-CN  |  Cơ sở vật chất  |  Tài chính
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn