Đánh giá Giảng viên

               

Đội ngũ giảng viên là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp giáo dục của trường Đại học và là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Chính vì thế, công tác đánh giá giảng viên là cần thiết trong việc nâng cao và hoàn thiện đội ngũ giảng viên; xây dựng và phát triển chất lượng đào tạo.

Trong những năm vừa qua, công tác đánh giá giảng viên đã có những bước cải tiến đáng kể và đi vào thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, Nhà trường có cơ sở để củng cố công tác quản lý; giảng viên có thông tin để điều chỉnh cách thức giảng dạy. Công tác đánh giá giảng viên được thể hiện rõ qua Phiếu 19 và Công tác thi đua hằng năm.

 

 

 Các tin đã đưa
  • Open New Tab
 
Trang chủ  |  Sứ mạng  |  Tổ chức  |  Tuyển sinh  |  Đào tạo  |  Cán bộ-Giảng viên  |  Sinh viên  |  Hợp tác quốc tế  |  Hoạt động KH-CN  |  Cơ sở vật chất  |  Tài chính
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn