Ngành/ Chuyên ngành đào tạo
 
 

Bậc Sau đại học

Chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường

Mã số: 60520320
Thời gian đào tạo: 2 năm
 

 

Đối tượng dự tuyển: Sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường và Kỹ thuật Môi trường của các hệ đào tạo 4 năm và trên 4 năm: được dự thi thẳng (không học chuyển đổi). Sinh viên tốt nghiệp đại học các hệ đào tạo 4 năm và trên 4 năm của các ngành (với mã ngành tương ứng): (1) Khoa học Môi trường (52440301), (2) Quản lý Tài nguyên và Môi trường (52850101), (3) Sinh học (524201), (4) Công nghệ Sinh học (52420201), (5) Khí tượng học (52440221), (6) Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (52510401), (7) Công nghệ Thực phẩm (52540101), (8) Kỹ thuật Hóa học (52520301), (9) Kỹ thuật Địa chất (52520501), (10) Kỹ thuật Tài nguyên Nước(52580212),(11) Quy hoạch Vùng và Đô thị (52580105),(12) Quản lý Tài nguyên Rừng(52620211), (13) Nông nghiệp (52620101), (14) Quản lý nguồn lợi Thủy sản (52620305), (15) Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (52510103): học bổ sung một số học phần trong chương trình chuyển đổi trước khi dự thi tuyển.
 
Bậc Đại học
 
 
Trường ĐHDL Văn Lang đào tạo 18 ngành:
 
STT
Ngành
Mã ngành
Khối tuyển sinh
Văn bằng
1
Thiết kế Công nghiệp
D210402
H, V
Cử nhân Thiết kế Công nghiệp
2
Thiết kế Đồ họa
D210403
H, V
Cử nhân Thiết kế Đồ họa
3
Thiết kế Thời trang
D210404
H, V
Cử nhân Thiết kế Thời trang
4
Thiết kế Nội thất
D210405
H, V
Cử nhân Thiết kế Nội thất
5
Ngôn ngữ Anh
D220201
D1
Cử nhân Ngôn ngữ Anh
6
Quản trị Kinh doanh
D340101
A, A1, D1
Cử nhân kinh tế, ngành Quản trị Kinh dOANH
7
Quản trị Dịch vụ Du lịch
& Lữ hành
D340103
A, A1
D1, D3
Cử nhân kinh tế, ngành Quản trị Dịch vụ
Du lịch & Lữ hành
8
Kinh doanh Thương mại
D340121
A, A1, D1
Cử nhân kinh tế, ngành Kinh doanh Thương mại
9
Tài chính - Ngân hàng
D340201
A, A1, D1
Cử nhân kinh tế, ngành Tài chính - Ngân hàng
10
Kế toán
D340301
A, A1, D1
Cử nhân kinh tế, ngành Kế toán
11
Quản trị Khách sạn
D340107
A, A1
D1, D3
Cử nhân kinh tế, ngành Quản trị Khách sạn
12
Quan hệ công chúng
D360708
A, A1, C, D1
Cử nhân Quan hệ công chúng
13
Công nghệ Sinh học
D340201
A, D
Kỹ sư Công nghệ Sinh học
14
Kỹ thuật Phần mềm
D480103
A, A1, D1
Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm
15
Công nghệ Kỹ thuật
Môi trường
D510406
A, B
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
16
Kỹ thuật Nhiệt
D520115
A, A1
Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt 
17
Kiến trúc
D580102
V
Kiến trúc sư
18
Kỹ thuật Công trình
Xây dựng
D580201
A, A1
Kỹ sư Xây dựng
 
Ngành Kỹ thuật Phần mềm đào tạo theo chương trình của Carnegie Mellon University (CMU, Hoa Kỳ). 
 
Ngành Quản trị Khách sạn, Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành có: (1) Chương trình Văn bằng đôi: Khi tốt nghiệp được cấp đồng thời bằng Cử nhân của ĐH Perpignan (CH Pháp); (2) Chương trình Anh văn tăng cường: lóp chọn những sinh viên giỏi Tiếng Anh, được học Anh văn tăng cường để từ năm thứ 3 học các môn chuyên ngành bằng Tiếng Anh.
 
Ngành Quản trị Kinh doanh: có hai chuyên ngành là Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Hệ thống Thông tin.
 
Ngành Kinh doanh Thương mại: có ba chuyên ngành là Thương mại quốc tế, Marketing, Quản trị Hậu cần và chuỗi cung ứng (Logistic & Supply Chain Management)


Bậc Trung cấp chuyên nghiệp
 
Từ năm 2012, trường ĐHDL Văn Lang ngừng tuyển sinh bậc TCCN.
 Các ngành học và khoá học còn đang đào tạo tiếp tục cho đến hết năm 2012:
1. Điều dưỡng đa khoa
2. Kế toán Tin học
3. Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
 
Trang chủ  |  Sứ mạng  |  Tổ chức  |  Tuyển sinh  |  Đào tạo  |  Cán bộ-Giảng viên  |  Sinh viên  |  Hợp tác quốc tế  |  Hoạt động KH-CN  |  Cơ sở vật chất  |  Tài chính
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn