Ban Khoa Học Cơ Bản
 
 
 
Ban Khoa học cơ bản tập trung độ ngũ giảng viên Cơ hữu của Nhà trường. Đặc trưng của Ban là các hoạt động của Tổ bộ môn, hoạt động cải tiến phương pháp giảng dạy và đào tạo bồi dưỡng giảng viên trẻ.
 
Các Tổ bộ môn của Ban:
Bộ môn Toán
Bộ môn Lý luận Chính trị
Bộ môn Vật lý
Bộ môn Hóa học
Bộ môn Pháp luật
Bộ môn Tin học đại cương
Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn Đồ họa kỹ thuật
Bộ môn Tiếng Anh

 

 
Trang chủ  |  Sứ mạng  |  Tổ chức  |  Tuyển sinh  |  Đào tạo  |  Cán bộ-Giảng viên  |  Sinh viên  |  Hợp tác quốc tế  |  Hoạt động KH-CN  |  Cơ sở vật chất  |  Tài chính
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn