Công Nghệ Thông Tin
 
 
 

Nhân sự


Giảng viên cơ hữu:

Lê Gia Minh
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Địa chỉ: P. 705B, Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu
Email: legiaminh@vanlanguni.edu.vn

Nguyễn Nhật Bằng
Học vị: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Địa chỉ: P. 705B, Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu
Email: nguyennhatbang@vanlanguni.edu.vn

Đặng Đình Hòa
Học vị: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Địa chỉ: P. 705B, Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu
Email: dangdinhhoa@vanlanguni.edu.vn

Vũ Thế Nam
Học vị: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Địa chỉ: P. 705B, Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu
Email: vuthenam@vanlanguni.edu.vn

Khương Đại Thể

Học vị: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Địa chỉ: P. 705B, Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu
Email: khuongdaithe@vanlanguni.edu.vn

Lý Thị Huyền Châu
Học vị: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Địa chỉ: P. 705B, Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu
Email: lythihuyenchau@vanlanguni.edu.vn

Phạm Minh Huyên
Học vị: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Địa chỉ: P. 705B, Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu
Email: phamminhhuyen@vanlanguni.edu.vn

Huỳnh Vũ Uyên Nhi
Học vị: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Địa chỉ: P. 705B, Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu
Email: huynhvuuyennhi@vanlanguni.edu.vn

 
Trang chủ  |  Sứ mạng  |  Tổ chức  |  Tuyển sinh  |  Đào tạo  |  Cán bộ-Giảng viên  |  Sinh viên  |  Hợp tác quốc tế  |  Hoạt động KH-CN  |  Cơ sở vật chất  |  Tài chính
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn