Quản Trị Kinh Doanh
 
 
 

Nhân sự


NGUYỄN HỮU BÌNH
Học vị : Thạc Sĩ
Chức vụ : Giảng viên Cơ Hữu
Địa chỉ : P. C406, Cơ sở II, 233A Phan Văn Trị-Q.BT
Email : binh0809@yahoo.com

NGUYỄN HỮU TRUNG CHÁNH
Học vị : Cử Nhân
Chức vụ : Giảng viên Cơ Hữu
Địa chỉ : P. C406, Cơ sở II, 233A Phan Văn Trị-Q.BT
Email : trungchanhvlu@yahoo.com

NGUYỄN CHÍ ĐỨC
Học vị : Thạc Sĩ
Chức vụ : Giảng viên Cơ Hữu
Địa chỉ : P. C406, Cơ sở II, 233A Phan Văn Trị-Q.BT
Email : ducthinh19782002@yahoo.com

NGUYỄN ĐÌNH GIAO

Học vị : Cử Nhân
Chức vụ : Giảng viên Cơ Hữu
Địa chỉ : P. C406, Cơ sở II, 233A Phan Văn Trị-Q.BT

NGUYỄN LAN HƯƠNG
Học vị : Thạc Sĩ
Chức vụ : Giảng viên Cơ Hữu
Địa chỉ : P. C406, Cơ sở II, 233A Phan Văn Trị-Q.BT
Email :

NGUYỄN TRẦN SỸ
Học vị : Cử Nhân
Chức vụ : Giảng viên Cơ Hữu
Địa chỉ : P. C406, Cơ sở II, 233A Phan Văn Trị-Q.BT
Email : nguyentransy@yahoo.co.uk

NGUYỄN THỊ KIM OANH
Học vị : Thạc Sĩ
Chức vụ : Giảng viên Cơ Hữu
Địa chỉ : P. C406, Cơ sở II, 233A Phan Văn Trị-Q.BT

 
Trang chủ  |  Sứ mạng  |  Tổ chức  |  Tuyển sinh  |  Đào tạo  |  Cán bộ-Giảng viên  |  Sinh viên  |  Hợp tác quốc tế  |  Hoạt động KH-CN  |  Cơ sở vật chất  |  Tài chính
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn