Công Nghệ Môi trường
 
 
 

Nhân sự


 
GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

GV.TS NGUYỄN TRUNG VIỆT
Chức vụ : Trưởng khoa
tvtvhv763@yahoo.com

GVC.TS TRẦN THỊ MỸ DIỆU
Chức vụ : Phó trưởng khoa
tranthimydieu@vanlanguni.edu.vn

GVC.TS HUỲNH NGỌC PHƯƠNG MAI

huynhngocphuongmai@vanlanguni.edu.vn

GVC.NCS PHẠM THỊ ANH
phamthianh@vanlanguni.edu.vn

GVC.NCS LÊ THỊ KIM OANH
lethikimoanh@vanlanguni.edu.vn

GVC.ThS NGUYỄN KIM THANH
nguyenkimthanh@vanlanguni.edu.vn

GVC.ThS LÝ KHÁNH TÂM THẢO
lykhanhtamthao@vanlanguni.edu.vn

 
Trang chủ  |  Sứ mạng  |  Tổ chức  |  Tuyển sinh  |  Đào tạo  |  Cán bộ-Giảng viên  |  Sinh viên  |  Hợp tác quốc tế  |  Hoạt động KH-CN  |  Cơ sở vật chất  |  Tài chính
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn