Mỹ Thuật Công Nghiệp
 
 
 

Nhân sự


PHAN QUÂN DŨNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ : Trưởng khoa
Email: quandungnet@yahoo.com
phanquandung@vanlanguni.edu.vn

VŨ CHU AN
Học vị: Cử Nhân Phụ trách CSVC CSVC
Email: vuchuan@vanlanguni.edu.vn

HOÀN TRỌNG DŨNG
Cử Nhân Thư ký khoa Giáo vụ
Email: hoangtrongdung@vanlanguni.edu.vn

LÊ THỊ HẠNH

Cử Nhân Thư ký khoa CTSV
Email: lethihanh@vanlanguni.edu.vn

PHAN KHƯƠNG
Cử Nhân Giảng viên Đồ Họa
Email: phankhuong1953@gmail.com
phankhuong@vanlanguni.edu.vn

NGUYỄN TẤN VINH
Cử Nhân Giảng viên Tạo dáng
Email: vinhnguyen1180@yahoo.com

BÙI THỊ HUỆ
Cử Nhân Giảng viên Thời trang
Email: buithihue@vanlanguni.edu.vn

HỒ ĐẶNG BẠCH LÝ
Cử Nhân Giảng viên Cơ sở Ngành
Email: hodangbach_ly@yahoo.com
hodangbachly@vanlanguni.edu.vn

LÊ THỊ THANH NHÀN

Cử Nhân Giảng viên Thời trang
Email: lethihanhnhan@vanlanguni.edu.vn

TRẦN VĂN THI
Cử Nhân Giảng viên Cơ sở Ngành
Email: nguyenvanthi@vanlanguni.edu.vn

PHAN THỊ THANH YÊN
Cử Nhân Giảng viên Cơ sở Ngành
Email: phanthithanhyen@vanlanguni.edu.vn

VÕ ÁNH XUÂN THƯƠNG
Cử Nhân Giảng viên Cơ sở Ngành
Email: xuanthuongvo@yahoo.com
voanhxuanthuong@vanlanguni.edu.vn

BÙI NGỌC TRÌNH
Cử Nhân Giảng viên Nội Thất
Email: buingoctrinh82@yahoo.com
buingoctrinh@vanlanguni.edu.vn

 
Trang chủ  |  Sứ mạng  |  Tổ chức  |  Tuyển sinh  |  Đào tạo  |  Cán bộ-Giảng viên  |  Sinh viên  |  Hợp tác quốc tế  |  Hoạt động KH-CN  |  Cơ sở vật chất  |  Tài chính
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn