Du Lịch
 
 
 

Nhân sự
 

VÕ SÁNG XUÂN LAN
Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ : Trưởng khoa
Email: vosangxuanlan@vanlanguni.edu.vn

NGUYỄN THỊ THAO
Học vị: Kỹ sư Cán bộ giáo vụ
Email: nguyenthithao@vanlanguni.edu.vn

LƯƠNG HỒNG HÀ
Học vị: Cử nhân Cán bộ CTSV
Email: luonghongha@vanlanguni.edu.vn

NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

Học vị: Thạc sĩ GVCH
Email: nguyenthingochanh@vanlanguni.edu.vn

NGUYỄN KIỀU DIỄM
Học vị: Thạc sĩ GVCH
Email: nguyenkieudiem@vanlanguni.edu.vn

NGUYỄN THANH TRANG
Học vị: Thạc sĩ GVCH
Email: nguyenthanhtrang@vanlanguni.edu.vn

NGUYỄN XUÂN MAI

Học vị: Thạc sĩ GVCH
Email: nguyenxuanmai@vanlanguni.edu.vn

TRẦN CẨM THI
Học vị: Thạc sĩ GVCH
Email: trancamthi@vanlanguni.edu.vn

ĐỖ THU THƯƠNG

Học vị: Thạc sĩ GVCH
Email: dothuthuong@vanlanguni.edu.vn

DƯƠNG NGỌC THẮNG
Học vị: Thạc sĩ GVCH
Email: duongngocthang@vanlanguni.edu.vn

 
Trang chủ  |  Sứ mạng  |  Tổ chức  |  Tuyển sinh  |  Đào tạo  |  Cán bộ-Giảng viên  |  Sinh viên  |  Hợp tác quốc tế  |  Hoạt động KH-CN  |  Cơ sở vật chất  |  Tài chính
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn