Thương Mại
 
 
 

Nhân sự


PHẠM ĐÌNH PHƯƠNG
Học vị : Tiến Sĩ
Chức vụ : Trưởng khoa - Giảng viên Cơ Hữu
Địa chỉ : P. C506, Cơ sở II, 233A Phan Văn Trị-Q.BT
Email :

PHẠM THÀNH TÂM

Học vị : Tiến Sĩ
Chức vụ : Phó trưởng khoa - Giảng viên Cơ Hữu
Địa chỉ : P. C506, Cơ sở II, 233A Phan Văn Trị-Q.BT
Email :

NGUYỄN XUÂN XUYÊN

Học vị : Tiến Sĩ
Chức vụ : Trưởng ngành TMQT - Giảng viên Cơ Hữu
Địa chỉ : P. C506, Cơ sở II, 233A Phan Văn Trị-Q.BT
Email :

PHAN THỊ HỒNG NHUNG
Học vị : Cử nhân
Chức vụ : Giảng viên Cơ Hữu
Địa chỉ : P. C506, Cơ sở II, 233A Phan Văn Trị-Q.BT
Email :

LƯU THỊ BÍCH VÂN

Học vị : Cử nhân
Chức vụ : Giảng viên Cơ Hữu
Địa chỉ : P. C506, Cơ sở II, 233A Phan Văn Trị-Q.BT
Email :

VÕ THỊ TUYẾT HOA
Học vị : Cử nhân
Chức vụ : Giảng viên Cơ Hữu
Địa chỉ : P. C506, Cơ sở II, 233A Phan Văn Trị-Q.BT
Email :

NGUYỄN THỊ DỴ ANH
Học vị : Cử nhân
Chức vụ : Giảng viên Cơ Hữu
Địa chỉ : P. C506, Cơ sở II, 233A Phan Văn Trị-Q.BT
Email :

HỨA THỊ BẠCH YẾN
Học vị : Cử nhân
Chức vụ : Giảng viên Cơ Hữu
Địa chỉ : P. C506, Cơ sở II, 233A Phan Văn Trị-Q.BT
Email :

NGUYỄN VĂN TÂM
Học vị : Thạc Sĩ
Chức vụ : Giảng viên Cơ Hữu
Địa chỉ : P. C506, Cơ sở II, 233A Phan Văn Trị-Q.BT
Email :

 
Trang chủ  |  Sứ mạng  |  Tổ chức  |  Tuyển sinh  |  Đào tạo  |  Cán bộ-Giảng viên  |  Sinh viên  |  Hợp tác quốc tế  |  Hoạt động KH-CN  |  Cơ sở vật chất  |  Tài chính
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn