Ban Khoa Học Cơ Bản
 
 
 

GVC.ThS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Chức vụ : trưởng ban
nguyenvanduc@vanlanguni.edu.vn

BỘ MÔN TOÁN HỌC

GVC.THS. PHẠM THỊ DIỆU HƯỜNG

chức vụ: trưởng bộ môn
phamthidieuhuong@vanlanguni.edu.vn

PGS.TS LÊ VĂN HỐT

GVC.CN. LÊ CƯỜNG
lecuong@vanlanguni.edu.vn

THS. MANG TẤN HẢI

THS. LÊ VĂN VĨNH
levanvinh@vanlanguni.edu.vn

CN. TRƯƠNG THANH DUY
truongthanhduy@vanlanguni.edu.vn

CN. NGUYỄN PHƯƠNG
nguyenphuong@vanlanguni.edu.vn

CN. NGUYỄN THỌ
nguyentho@vanlanguni.edu.vn

CN. LÊ THỊ HỒNG THUY

lethihongthuy@vanlanguni.edu.vn

CN. PHÙNG TRỌNG THỰC
phungtrongthuc@vanlanguni.edu.vn

CN. NGUYỄN THỊ LAN VINH
nguyenthilanvinh@vanlanguni.edu.vn


BỘ MÔN VẬT LÝ

ThS. NGUYỄN THỊ THU QUYÊN

nguyenthuquyen@vanlanguni.edu.vn

ThS. NGUYỄN DUY LÝ
nguyenduyly@vanlanguni.edu.vn


BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

GVC.TS. NGUYỄN ĐỨC ĐẠT
Chức vụ: trưởng bộ môn

TS. NGUYỄN XUÂN TỚI
nguyenxuantoi@vanlanguni.edu.vn

THS. LÊ THU HẰNG
lethuhang@vanlanguni.edu.vn

THS. NGUYỄN THỊ THU THỦY
nguyenthithuthuy@vanlanguni.edu.vn

CN. NGUYỄN THỊ QUỲNH
nguyenthiquynh@vanlanguni.edu.vn

CN. BÙI BÁ THẠNH
buitathanh@vanlanguni.edu.vn

CN. HUỲNH THỊ PHƯƠNG THÚY
huynhthiphuongthuy@vanlanguni.edu.vn


BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CN. NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN
Chức vụ: trưởng bộ môn
nguyenthihoangyen@vanlanguni.edu.vn

CN. NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

CN. TRẦN PHƯƠNG TÙNG
tranphuongtung@vanlanguni.edu.vn


BỘ MÔN HÓA HỌC

CN. LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG
lethixuanhuong@vanlanguni.edu.vn


BỘ MÔN PHÁP LUẬT

THS. NGUYỄN HỮU BÌNH
Chức vụ : trưởng bộ môn
nguyenhuubinh@vanlanguni.edu.vn

THS. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

nguyenthihongnhung@vanlanguni.edu.vn


BỘ MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

CN. KHƯƠNG ĐẠI THỂ
Chức vụ: trưởng bộ môn
khuongdaithe@vanlanguni.edu.vn

THS. NGUYỄN THANH HƯƠNG

nguyenthanhhuong@vanlanguni.edu.vn

KS. PHẠM HOÀNG CHƯƠNG
phamhoangchuong@vanlanguni.edu.vn

CN. NGUYỄN HỒNG DIÊN
nguyenhongdien@vanlanguni.edu.vn

CN. NGUYỄN THÁI HẢI
nguyenthaihai@vanlanguni.edu.vn

CN. NGUYỄN THU NGUYỆT MINH
nguyenthunguyetminh@vanlanguni.edu.vn

CN. BÙI THỊ VÂN
buithivan@vanlanguni.edu.vn

CN. TRẦN KIM MỸ VÂN
trankimmyvan@vanlanguni.edu.vn


BỘ MÔN ĐỒ HỌA KỸ THUẬT

GVC.KS. VŨ TIẾN ĐẠT
vutiendat@vanlanguni.edu.vn


BỘ MÔN ANH VĂN

CN. TRẦN HOÀNG ANH
tranhoanganh@vanlanguni.edu.vn

CN. VƯƠNG THỊ VÂN ANH
vuongthivananh@vanlanguni.edu.vn

CN. VÕ THỊ XUÂN ÁNH

vothixuananh@vanlanguni.edu.vn

CN. HUỲNH THỊ NHƯ DUYÊN

huynhthinhuduyen@vanlanguni.edu.vn

CN. PHẠM THỊ ANH ĐÀO
phamthianhdao@vanlanguni.edu.vn

CN. TRẦN THỊ THU HÀ
tranthithuha@vanlanguni.edu.vn

CN. PHẠM THỊ HOÀI
phamthihoai@vanlanguni.edu.vn

ThS. NGUYỄN HUỲNH LÂM

nguyenhuynhlam@vanlanguni.edu.vn

CN.NGUYỄN THỊ YẾN NHUNG

nguyenthiyennhung@vanlanguni.edu.vn

CN.VƯƠNG TRẦN GIA NHƠN
vuongtrangianhon@vanlanguni.edu.vn

CN. TRƯƠNG THỊ NHƯ NGỌC
truongthinhungoc@vanlanguni.edu.vn

CN. NGUYỄN HỒNG OANH

nguyenhongoanh@vanlanguni.edu.vn

CN. HỒ ĐỊNH QUỐC

hodinhquoc@vanlanguni.edu.vn

CN. BÙI THỊ HƯƠNG QUỲNH
buithihuongquynh@vanlanguni.edu.vn

CN. NGUYỄN HỒNG NGỌC THÚY

nguyenhongngocthuy@vanlanguni.edu.vn

CN. TRƯƠNG ĐÌNH ANH THƯ
truongdinhanhthu@vanlanguni.edu.vn

CN. NGUYỄN THỊ VÂN

nguyenthivan@vanlanguni.edu.vn

CN. NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

nguyenbichvan@vanlanguni.edu.vn

CN. MAI THỊ BẠCH YẾN
maithibachyen@vanlanguni.edu.vn

CN. PHẠM THỊ HẢI YẾN
phamthihaiyen@vanlanguni.edu.vn

 
Trang chủ  |  Sứ mạng  |  Tổ chức  |  Tuyển sinh  |  Đào tạo  |  Cán bộ-Giảng viên  |  Sinh viên  |  Hợp tác quốc tế  |  Hoạt động KH-CN  |  Cơ sở vật chất  |  Tài chính
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn